Zelfhulp bij lage rugpijn

 

Lage rugpijn is geen marginaal verschijnsel, het overkomt zo goed als iedereen wel eens.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de bevolking ooit wel eens geconfronteerd wordt met ernstige rugklachten. Over een termijn van een jaar gaat het over één op drie mensen en op dit moment heeft gemiddeld 12% van de bevolking pijn in de onderrug.

Er is dus nog veel werk om de verschillende oorzaken en mogelijke oplossingen in kaart te brengen, maar even goed om wat er wél over gekend is, te laten doorsijpelen naar de individuele patiënten.

Bij wijze van deductie, logisch redeneren op basis van de feiten uit de vraagstelling, kunnen al heel wat ernstige oorzaken uitgesloten worden, “tot nader order”. Het spreekt vanzelf dat het moeilijk is om die grote diverse groep in één adem te bespreken.

Gelukkig zijn er vandaag een heel aantal hardnekkige mythes die we volledig onderbouwd kunnen ontkrachten en bestaan er nuttige tools waar je, in de meeste gevallen, onmiddellijk mee aan de slag kan om de stabiliteit van je rug te verbeteren en meer zekerheid in te bouwen.

Mijn rug doet verschrikkelijk pijn en het gaat niet over. Ik wil nú een scan laten maken want dan zal ik weten wat de oorzaak is.

Veel patiënten met rugklachten krijgen het gevoel dat complexe beeldvorming, zoals NMR, de enige manier is om dé oorzaak te ontdekken. Spijtig genoeg is de relatie tussen wat er op scans te zien is en de werkelijke oorzaak van de klachten meestal onduidelijk.

Er wordt geschat dat slechts in 1-2% van de gevallen wél een duidelijk oorzakelijk verband kan gelegd worden. Dan spreekt men in de vakliteratuur over specifieke rugpijn.

De kans dat de rugpijn die je nu ervaart als a-specifiek bestempeld wordt ligt rond de 98%. Laat je door die term echter niet misleiden. A-specifiek betekent niet dat de pijn alleen maar tussen je oren zit! Het betekent alleen dat je nu alvast weet wat de oorzaak niet is.

Misverstanden, naast elkaar praten en andere frustrerende boodschappen.

Veel van niets en een beetje van alles.

Nu komt de clou, a-specifieke lage rugpijn wordt door veel factoren veroorzaakt, in meer of mindere mate en werkt cumulatief. Een volledige opsomming maken leidt ons te ver af maar zowel fysische, psychologische, sociale en chemische factoren kunnen allemaal een rol spelen. Welke factoren het meest doorwegen dient ingeschat te worden op basis van ondermeer de vraagstelling.

Als chiropractor beperk ik mij gemakshalve tot de fysische om dan uiteindelijk een aantal klinische parels te kunnen aanbieden waardoor je jezelf veel beter zal kunnen helpen. Het is mijn overtuiging dat we de sleutel tot pijnvrijer functioneren voor een groot stuk in eigen handen hebben. De basis voor rugpijn wordt immers gelegd tijdens onze gewone dagdagelijkse activiteiten en ik ga niet licht om met deze bewering.

Al bijna 30 jaar lang zie ik duizenden mensen zich “kwetsen” op de meest banale manieren, meestal niet door zwaar te heffen. Alweer een cliché dat sneuvelt. Jammer genoeg domineert het stilzitten gedurende vele opeenvolgende uren bij het vervullen van de dagtaken voor meer en meer mensen.

Zelfs dagelijks sporten kan hier niet voor compenseren maar, geregeld afwisselen tussen zitten, staan en rondlopen is al een eerste maatregel die veel onheil kan voorkomen. Sta minstens om het uur recht en maak je zo groot mogelijk, stap wat rond, loop een paar trappen op en af gedurende 5 minuten.

Vergeet rug- en buikspieroefeningen, first things first!

Let’s talk some biomechanics.

Ingenieurs zijn al decennia bezig met het onderzoeken en het berekenen van belasting en belastbaarheid van biologische structuren. Intussen hebben ze ons geleerd hoe hernia’s ontstaan en wat de optimale stand van de wervelkolom zou moeten zijn om lasten te kunnen dragen.

Vanuit het oogpunt van die exacte wetenschap kunnen we een aantal sterke richtlijnen volgen waarop ik mij baseer, eerder dan rekening te houden met wat pijn teweegbrengt of niet.

Vooraleer ik een aantal gouden regels ga uitleggen wil ik graag een aantal afspraken maken. Bij het opvolgen van de adviezen die ik geef hoef je je niet door de eerste pijn te laten afschrikken, op voorwaarde dat die binnen een periode van een tiental minuten begint af te nemen.

Neemt de pijn progressief toe tijdens een oefening of een beweging, ook al voer je alles uit volgens de regels van de optimale biomechaniek? Laat dan eerst je rug nakijken door een chiropractor.

Neem contact op

STAAN: trek je buik niet voortdurend in, laat je schouders hangen, vergeet die bekkenkanteling om je rug “recht” te maken.

BUKKEN: gebruik ALTIJD de “squattechniek”, ook bij zitten en rechtkomen, niezen en hoesten