Duizeligheid. Een delicaat evenwicht waarbij chiropraxie kan helpen.

 

Een complex samenspel

Duizeligheid, we hebben het allemaal op de één of andere manier al wel eens ervaren. Meestal is het heel tijdelijk en kunnen we het “plaatsen”. Erger wordt het als ze niet meer “verklaarbaar” zijn en de symptomen heel hevig worden en zelfs incapaciterend, zoals in het geval van vertigo. Door een simpele beweging, nogal dikwijls specifiek naar een bepaalde kant of in een bepaalde richting, wordt een hevige reactie uitgelokt vanwege de onterechte perceptie van rondtollen. Het rondtollen is dan gewoonlijk in een specifieke en voorspelbare richting, maar zó hevig dat de persoon in kwestie niet kan staan en daar heel misselijk van wordt of moet braken.

Evenwicht is een complex samenspel dat te maken heeft met het zicht, het bewegingsstelsel, het evenwichtsorgaan (het vestibulair systeem) en drukreceptoren in de voeten, de bloedcirculatie naar de hersenen, ademhaling, de bloeddruk en het cardiovasculaire stelsel. Het evenwichtsorgaan dat in het middenoor aanwezig is, zit diep in de schedel en wordt niet gemakkelijk beschadigd. Problemen met duizeligheid vinden meestal een andere oorzaak. Het is echter te weinig bekend dat sommige vormen van duizeligheid en vertigo heel goed behandeld kunnen worden.

Mogelijke oorzaken van duizeligheid

Een bloeddrukval
Grosso modo kunnen we stellen dat problemen met bloeddruk (zowel een te lage bloeddruk als een te hoge bloeddruk met verminderd aanpassingsvermogen van het vaatstelsel) vooral aan de basis liggen van orthostatische hypotensie. De symptomen zijn vrij herkenbaar: ijlheid, zwart zien voor de ogen of zelfs een kort moment van bewustzijnsverlies door snel recht te komen na het hurken of het liggen. Dat kan ook uitgelokt worden door wat we een Valsalva maneuver noemen, door uit te ademen tegen een gesloten luchtweg. In dat geval worden de hersenen minder doorbloed doordat het bloed niet snel genoeg naar boven gestuwd wordt tegen de zwaartekracht en/of de traagheidskracht in.

Hyperventilatie
Bij jongere mensen komt het geregeld voor dat er een vorm van duizeligheid optreedt die beschreven wordt als ijlheid, lichthoofdigheid of een dreigend gevoel van het bewustzijn te zullen verliezen. In bepaalde gevallen gaat dat gepaard met een druk op de borstkas, tintelingen in de vingers en de indruk van er niet helemaal meer bij te zijn en soms ook regelrechte paniek. We mogen die patiënten gewoonlijk geruststellen, zeker wanneer die klachten zo goed als verdwijnen bij inspanning. Hyperventilatie komt heel dikwijls voor in deze subtiele vorm en wordt meestal niet door de persoon in kwestie opgemerkt behalve wanneer er eens doorgevraagd wordt over stress, vermoeidheid, veel geeuwen en zuchten, verminderde slaapkwaliteit.

Menière

De ziekte van Menière mag dan niet onmiddellijk levensbedreigend zijn maar de combinatie tussen tinnitus, vertigo en gehoorverlies kan slopend zijn en beukt in op de levenskwaliteit. Eén van de mogelijke oorzaken is een virusinfectie of een auto-immuunziekte die schade veroorzaakt in het binnenoor.

De carrousel
De symptomen van draaiduizeligheid of regelrechte spinning zijn in die mate ingrijpend dat zo goed als elke patiënt, die daaronder lijdt, onmiddellijk medische spoedhulp vraagt. Een aanval van vertigo duurt typisch niet zeer lang maar is zo’n ingrijpende ervaring dat de persoon in kwestie geneigd is van er alles aan te doen om die te vermijden door heel voorzichtig te zijn met draaibewegingen. Het ironische in dit geval is dat het net goed is om zo’n aanval uit te lokken. In feite is het niet anders dan zeeziek zijn of landziek. Het is vooral voor de kleine hersenen een hele taak om alle input van buitenaf te verwerken. Je ogen zien de omgeving, je middenoor registreert de invloed van de zwaartekracht, de subtiele vertragingen en versnellingen in verschillende richtingen en ook de relatieve positie van het hoofd, je voelt de vloer onder je voeten. Toen we rechtop begonnen te lopen tijdens de evolutie gingen we de uitdaging aan tegen de zwaartekracht en er is geen weg terug. Sindsdien behoren onze cerebellaire en vestibulaire centra tot de meest performante uit de grote evolutie en het ontstaan der soorten. We zijn dé bipedale evenwichtskunstenaars bij uitstek…als het orkest goed gedirigeerd wordt.

Vertigo en duizeligheid zijn vaak goed behandelbaar met chiropraxie