Chiropraxie, enkele misverstanden “gekraakt”!

 

Het gaat niet over het kraken.

Of het nu over een behandeling bij een chiropractor, een osteopaat, een manuele therapeut of een fysiotherapeut gaat, het bewegen of testen van een gewricht lokt dat geregeld spontaan al eens uit. Manipulatie, de behandeltechniek die daar vooral door gekend is, wordt vooral door chiropractoren gebruikt.

Manipulatie is een kordate manier om lokale spierverkrampng en verstijving van de lokale gewrichten te verhelpen. Een manipulatie is niet gevaarlijker dan een massage, in slaap vallen in de zetel of naar de kapper gaan.

Uiteraard dient de techniek uitgevoerd te worden volgens de regels van de kunst (de regels van de biomechanica), om de juiste redenen (de indicaties), op de juiste plaats (het dynamisch onderzoek van de wervelkolom), na uitgebreide vraagstelling (de anamnese) en volledig onderzoek, dit gedurende een vooraf begrensde termijn (het behandelingsplan).

Soms is het helemaal niet aangewezen of dient er eerst een radiologisch onderzoek te gebeuren zoals bijvoorbeeld een scan.

De oorsprong van chiropraxie gaat al meer dan 4000 jaar terug in de tijd.

De chinezen kenden het 4000 jaar geleden al als “tui na” of “duwen en grijpen”. 400 jaar VC besprak Hippocrates het in zijn geschriften en de voornaamste verdienste van DD Palmer is dat hij op het einde van de 19de eeuw deze manuele technieken bundelde en de eerste formele, voltijdse opleiding opstartte in de Verenigde Staten onder de titel “chiropraxie”. Chiropraxie is een Griekse term en betekent: behandelen met de handen. Het is de eerste professionele opleiding die in het begin van de 20ste eeuw aanleiding gegeven heeft tot de erkenning van chiropraxie als een medische specialiteit, dit in alle staten van de Verenigde Staten van Amerika.
Vandaag profileert een chiropractor zich als een rugpspecialist die opgeleid is en de volle verantwoordelijkheid opneemt om patiënten in de eerste lijn te triëren op basis van vraagstelling en onderzoek. Hij is een expert in het onderzoeken en het behandelen van de wervelkolom, werkt met een duidelijk plan volgens vooropgestelde doelstellingen voor de korte en de lange termijn. Hij werkt vooral in samenspraak met de patiënt en communiceert met de andere betrokken specialisten.

Wat is er nu zo uniek aan chiropraxie?”

Wel, het is de combinatie tussen kennis van het menselijk lichaam en het beheersen van bijzondere technische handvaardigheden. Het gaat over de wetenschap en het gestandaardiseerde protocol om een juiste inschatting te maken betreffende de oorzaak van klachten en mensen eventueel door te verwijzen voor verder onderzoek.

Een chiropractor beheerst technieken om de wervelkolom te onderzoeken en met precisie aan te tonen waar de pijn vandaan komt. Na de eerste consultatie wordt dan duidelijk plan vooropgesteld. De bijzondere handvaardigheid om relatief pijnloos en veilig de diepe gewrichtswerking ter hoogte van de wervels op de juiste plaats te herstellen met respect voor de anatomische structuren en de eventuele afwijkingen, in lijn met de gekende biomechanica, is typerend voor de chiropraxiebehandeling.

Bij elke consultatie wordt besproken wat de reacties waren om die telkens af te kunnen toetsen met de te verwachten evolutie. De behandeling wordt aangepast aan elk specifiek probleem met een intensiteit die drastisch afneemt na maximaal 6 tot 8 weken.

Wat is het effect van chiropraxie op het menselijk lichaam?

Chiropraxie activeert hét krachtigste mechanisme tegen pijn dat in het menselijk lichaam ingebouwd zit. Het wordt op natuurlijke wijze geactiveerd door de correcte werking van de centrale gewrichten in en rond de wervelkolom en de diepere spierlagen. Die natuurlijke pijnrem is optimaal actief als je rug goed werkt. Het menselijk lichaam streeft altijd naar herstel en chiropraxie ondersteunt dat proces optimaal door vriendelijk te zijn voor de structuren en door ruim binnen de anatomische grenzen de bewegingskwaliteiten te verbeteren en in te werken op de spierreflexen.
De houding wordt geoptimaliseerd door het verminderen van de pijn maar vooral door het herstellen van de werking van de centrale as die rechtstreeks instaat voor de houdingsprikkels op de meest directe manier. Dat heeft ook een belangrijk effect op de ledematen via de “kinetische kettingreactie”. De feedback van de diepe rugspieren en gewrichten zorgt eveneens voor een beter evenwicht, betere coördinatie, concentratie en slaapkwaliteit.

Chiropraxie verhelpt ondermeer rug-, nek- en schouderklachten.

Ik heb het geluk gehad om chiropraxie te leren kennen na mijn universitaire opleiding Lichamelijke Opvoeding in Gent, eind de jaren ’80. In het tweede jaar HILO heb ik mijn passie voor het menselijk lichaam ontdekt, in combinatie met het leren begrijpen hoe beweging in elkaar zit, in het vakgebied van de biomechanica.

Daar heb ik ook geleerd dat nieuwe vaardigheden aanleren 1000-den uren geduldig oefenen vergen. De jarenlange oefening om de rug te leren onderzoeken en om de behandelingstechnieken onder de knie te krijgen, zorgen ervoor dat ik nu handelingen kan uitvoeren om mensen te helpen, die ik nooit voor mogelijk achtte.

Maar ik kan evengoed voldoening putten uit een beslissing om niet te behandelen en iemand door te verwijzen. Voor de jongste en voor oudere patiënten bestaan er aangepaste technieken. Ga niet enkel uit van veronderstellingen maar gun jezelf het voordeel van de twijfel en probeer chiropraxie gerust zelf maar eens uit of stel mij gewoon je vragen persoonlijk.